Názov spoločnosti : Stroje a systémy. s.r.o.

Centrála a sídlo spoločnosti : Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

        Telefón : + 421 - 2 - 4445 4981

        Fax : + 421 - 2 - 4437 3379

        IČO : 46 0156 04

        Zápis v OR vykonal BA 1, pod číslom 70734 / B

Výrobná prevádzka : Mierová 48, 900 44 Tomášov, Slovenská republika

        Mobil : 0901 701 743, 0903 718 710

        Email : info@strojeasystemy.sk

        Website counter