Ponukou našich programových produktov nekončí, ba ani nezačína naša podnikateľská aktivita. Chceme byť nápomocní v prvom rade tam, kde je záujem o nastolenie výrazných technologických zmien, kde sú predpoklady pre tvorbu hodnôt a optimálne riešenia. V časti SLUŽBY je definovaná naša širokospektrálna ponuka a záujem o akékoľvek zmysluplné riešenia, podporujúce rozumnú kvalitu produktov za tomu zodpovedajúcu cenu. Sme ochotní sa podieľať na akomkoľvek projekte, ktorý súvisí s našimi podnikateľskými záujmami a dokazovať našu objektívnu silu v prístupe pri hľadaní optimálnych riešení, koncepčných návrhov a tvoriť mechanizmy k jednoduchosti, presnosti a k dokonalosti administratívnych, výrobných a technologických procesov.

        K tomu, aby naše cesty sa zhodovali, aby sme našli v každom bode riešenia dôležitý kompromis a výsledok dohody považovali za jednotný a jednoznačný, predkladáme Vám v časti SPOLUPRÁCA dokonalý servis informatívnych a  podporných dokumentov, tvoriacich dokladový materiál pre úspešné zvládnutie ich prijatia.

        Definícia PODPORA plne nevyjadruje našu vôľu participácie na dohodnutých projektoch. Skôr sa jedná o prevzatie zodpovednosti za dôsledok a konečný vytvorený efekt. K tomu sa viaže i existencia FORMULÁRA v rámci zákazníckej pomoci definovať problém v jeho najtechnickejšom možnom prevedení. Režim KONZULTÁCIA, poskytujúci zadefinovať vaše predstavy s možnosťami, ktoré sú dané špecifickými danosťami vašej firmy, ako i reakciami na naše produkty, prípadne konzultačné a iné poradenstvo, v rámci vzájomného približovania sa k úspešnému výsledku.