Odborné posúdenie stavu systému ako aj jeho správne nastavenie parametrov sú základom pre bezproblémový a bezporuchový jeho chod. Včasná diagnostika problému skracuje čas nefunkčnosti prevádzky a tým minimalizuje ekonomické straty pri prerušení výroby. Disponujeme kvalifikovanými servisnými technikmi určenými k servisným, oživovacím a poradenským prácam. V prípade urgentných zásahov pri neočakávanom zlyhaní systému sme schopní poskytnúť servisnú službu 24 hodín denne.

        Závada na strojnej časti, technologickom zariadení bude riešená operatívne v rámci dostupných možností vadnej súčiastky, prípadne jej náhradnej výroby.


         Riadiaca časť :

  •          - nepretržitá servisná služba riadiacich systémov

  •          - servis frekvenčných meničov

  •          - servis jednosmerných pohonov

         Strojná časť :

  •          - havarijný servis pre technologické zariadenia