Stroje a systémy, s.r.o. je firma participujúca na vzájomnej väzbe strojnej a riadiacej časti technologických strojných zariadení. Každá takto vnímaná vetva je samostatne riešiteľná a teda aj projektovo a konštrukčne unifikovaná. Zariadenia z oblasti tlakovej, zdvíhacej, elektrickej, plynovej, strojovej tvoria hybnú silu nášho podnikateľského zámeru a obchodnej stratégie. Sme pripravení riešiť akúkoľvek „horúcu“ oblasť, akékoľvek strojnotechnologické teleso, ktoré nie je samozrejme bežným predajným artiklom, ale skôr vývojovým a špeciálnym produktom.