Všeobecne možno hovoriť o dopravných systémoch a zariadeniach k prenosu tuhých alebo tekutých látok z miesta na miesto. Podľa použitého dopravovaného materiálu sa volí typ a druh dopravníka ako aj jeho konštrukcia, technické parametre a výkon. Systém traťovania určujú výškové rozdiely násypu a výsypu a trajektória samotnej dopravnej dráhy.

     - Rúrovo-reťazové (RRD)- Prachotesná (tlakotesná) doprava sypkých a kusových materiálov. Prostredníctvom nekonečnej reťaze pohybujúcej sa v uzatvorenom potrubí a s dopravnými diskami posúva potrubím materiál.

     - Reťazové (RD) - Reťazové dopravníky sú určené výhradne na prepravu kusových predmetov väčších rozmerov a vyšších hmotností (palety, prepravné boxy a pod.).

     - Pásové (PD) - Pásové  dopravníky  sú  určené  prevažne  na  prepravu kusových výrobkov rôznych vlastností. Sú vhodné tak k samostatnému použitiu ako  aj  pre  zástavbu  do  väčších  dopravných  celkov, príp. výrobných  a  montážnych liniek.

     - Valčekové (VD) - Valčekový dopravník je určený na dopravu kusových materiálov - rôzne odliatky, prepravky, kelímky, kartóny a pod. Valčeky môžu byť v prevedení čierny plech, nerez alebo plast.

     - Závitovkové (ZD) - Závitovkový dopravník sa používa na dopravu sypkých materiálov ako zrno, šroty, kŕmne zmesi, cement, cementová krupica, kaolín, piesok a pod. v horizontálnej polohe, resp. pod uhlom. Pracuje ako samostatné dopravné zariadenie, alebo tiež ako príslušenstvo strojov a technologických liniek. Materiál sa dopravuje otáčaním závitovky v žľabe, resp. v trubke. Závity závitovky posúvajú materiál po dne žľabu až k výsypke, ktorou materiál vypadáva.

     - Vibračné (ViD) – Pracujú na princípe odsunu sypkých typov materiálu prostredníctvom vibrácií. Sú určené na šetriacu dopravu sypkých, zrnitých a kusovitých materiálov. Princíp vibračnej dopravy umožňuje transport suchých, vlhkých a mokrých substrátov v širokom teplotnom rozmedzí. Poskytujú efektívny a ekonomický spôsob dopravy.

     - Korčekové elevátory (KDS) - Korčekový (kapsový) dopravník je určený na dopravu sypkých materiálov v zvislom smere. Nie je vhodný na dopravu lepkavých materiálov. Uvedené výkony platia pre materiály o objemovej hmotnosti 750 kg/m3 a max. vlhkosti 15%, znečisteného do 5% prímesí, z toho je 1% nečistôt. Zvýšená vlhkosť prepravovaného média má za následok úmerné zníženie výkonu.

     - Pneumatické (PaD) – Pneumatické systémy sú od vstupu až po výstup úplne uzavreté. Využívajú pozitívny alebo negatívny tlak vzduchu na prepravu sypkých materiálov bezprašným spôsobom.

     - Špeciálne (ŠD) – Špeciálne dopravníky tvoria akýsi hybrid medzi všetkými známymi dopravníkmi s tým rozdielom, že riešia špecifické dopravné systémy rôznych druhov materiálov spôsobmi žiadanými zákazníkom.