Pre stanovenie optimálnosti riešenia a schopnosti vytvárať systémové práce na požiadanie zákazníka, uskutočňujeme metodický prieskum vhodnosti použitia a nasadenia toho ktorého strojného zariadenia do výroby. Projektová analýza je vstupným médiom pri stanovovaní spôsobu riešenia problematiky zákazníka a vytvára priestor pre vývoj a integráciu existujúcich strojnotechnologických prvkov do projektu. Našu teoretickú a praktickú odbornosť ako aj dlhoročné skúsenosti v nasadzovaní technologických zariadení do výroby v rôznych oblastiach priemyslu, dopĺňajú programové systémové produkty, analyzujúce prostredníctvom výpočtovej techniky vhodnosť riešenia a správnosť nakonfigurovaných postupov.