Stroje a systémy, s.r.o. je firma so širokým výrobným záberom a odbornými schopnosťami. Tým, že materská firma Elt-servis, s.r.o. už dvadsať rokov pôsobí v podnikateľskej sfére, získala množstvo skúseností, na ktorých mohla rozvinúť svoju obchodno-výrobnú činnosť. Jej oblasť zamerania je možné špecifikovať v prevažnej miere do oblasti strojárstva a strojárskej výroby. V tomto odvetví priemyslu nachádza svoje pole pôsobnosti a spolu s obchodnými partnermi dodávajúcimi riadiace systémy a podporné elektronické média ako sú snímače, analyzátory, regulátory a iné, vytvára silné strojnotechnologické portfólio umožňujúce poskytnúť zákazníkovi špičkové vývojové produkty.
        Špecifikácia smerovania zákazníckeho záujmu je širokospektrálna a spoločnosť Stroje a systémy, s.r.o. umožňuje svojim rovnako širokým podnikateľským záberom vniknúť do každej z oblastí ich záujmu. Zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické, plynové, strojové sú akýmsi odrazovým mostíkom pre tvorbu ponukovej línie firmy Stroje a systémy, s.r.o. Oblasť vzduchotechniky, plynofikácie, vodovodných alebo aj elektrických rozvodov tvorí hĺbku a zároveň aj šírku poznania problematiky technickej ako aj technologickej.

 

      Firma Stroje a systémy, s.r.o. pôsobí vo výrobných sférach :

  •      - drevospracujúci priemysel
  •      - potravinársky priemysel
  •      - automobilový priemysel
  •      - strojársky priemysel
  •      - stavebný priemysel
  •      - ťažba nerastných surovín a kameňolomy
  •      - a pod.