Dodávame kompletné a komplexné strojnotechnologické zariadenia podľa potrieb zadávateľa do strojárskeho, poľnohospodárskeho, potravinárskeho priemyslu s riadiacim systémom, vrátane systémov merania a regulácie, automatizovaných systémov riadenia. Projekčná kancelária je vybavená špičkovou 3D digitálnou technológiou s rovnako skúsenými vývojovými konštrukčnými projektantmi.

        Tam, kde výroba potrebuje špeciálne technologické prostriedky, uskutočňujeme generálne dodávky strojných zariadení už existujúcich typov a druhov, podľa vhodnosti ich začlenenia do automatizovaného procesu výroby, linky. Zákazníkovi bude v rámci tvoriaceho sa projektu oznámený výber technológie s patričným vysvetlením a zdôvodnením jeho zaradenia do projektovej dokumentácie.