Spoločnosť Stroje a systémy, s.r.o. prichádza s ponukou erudovaného, zodpovedného a ústretového partnera vo svojom obore, s cieľom poskytovať vysokú odbornú, technickú, technologickú a kvalitatívnu úroveň uskutočňovaných prác a uspokojovať tie najnáročnejšie potreby našich zákazníkov. Spoločnosť do dnešnej plnohodnotnej funkčnosti prešla istým vývojovým obdobím, potrebným pre získanie jej definitívnej stability v podnikateľskej sfére.

1. Etapa vývoja – Spoločnosť pôsobí na slovenskom priemyselnom trhu od roku 1991. Pod pôvodným obchodným názvom Elt servis združenie sa vyprofilovalo na firmu s bohatou obchodnou činnosťou, predovšetkým pri riešení automatizácie priemyselných procesov, od jednotlivých operačných segmentov až po ucelené strojno-technologické zariadenia – výrobné linky, ich programovanie a oživovanie až po odovzdanie kompletnej stavby užívateľovi.

2. Etapa vývoja – Po zmene vlastníckych vzťahov v roku 1998 a ujednotenia  si  ďalšieho  možného perspektívneho rastu spoločnosti,   došlo k  zmene   názvu   firmy  na  Elt – servis, s.r.o.  Spoločnosť poskytovala  naďalej vývoj riadiacej technológie strojných zariadení s  dôrazom  na  ich  zvýšenú efektivitu a nízkonákladovú  produkciu. Počas tohto obdobia  etapy vývoja sa  v  prvom rade formoval  vysoko odborný  pracovný   kolektív  a  výrobný  program  sa  prispôsoboval potrebám a požiadavkám zákazníkov.

3. Etapa vývoja – Od roku 2011 dochádza k vytvoreniu dcérskej spoločnosti Stroje a systémy, spol. s r.o., umožňujúcej poskytovať zákazníkovi kompletný a komplexný návrh vývoja a výroby akýchkoľvek strojných zariadení, doplnkov k nim, jednoúčelových strojov a mechanizmov s doporučovaným riadiacim systémom s vysokou efektivitou a modulárnosťou. Takto koncipovaný firemný evolučný proces si vynútil širokospektrálny priemyselný trh a najmä požiadavky zákazníkov, očakávajúcich maximálnu možnú komplexnosť žiadaných riešení.