K dokonalému a efektívnemu chodu systému patrí nepochybne aj jeho správne nastavenie, konfigurácia a programové vybavenie. Aplikácia riadiacich systémov do automatizovaného procesu vyžaduje vysokú odbornosť a skúsenosť tak v ich správnom výbere ako aj v programovom ovládaní. Dobrým riešením programového chodu technologického zariadenia sa získava bónus pred jeho rýchlym opotrebením ako aj hladký priebeh samotného automatizovaného úkonu. Spracovanie programového užívateľského vybavenia uskutočňujeme prevažne v oblasti automatizovaných systémov riadenia pre SIMATIC, vizuálne stanice, zberače dát pre siete PROFIBUS.