Vzhľadom na získané skúseností po dobu viac ako dvoch desaťročí existencie spoločnosti, sme sa presvedčili o nevyhnutnosti vytvorenia podnikového subjektu skĺbením strojového modulu a riadiaceho centra do jedného progresívneho a komplexného celku. Vybudovaním projektovej kancelárie sme si vytvorili predpoklad pre vzájomnú úzku zviazanosť tohto celku participujúceho na zohľadňovaní požiadaviek jedného i druhého systému v jeden kontinuálny produkt. Spoločnosť Stroje a systémy, s.r.o. sa opiera o spoluprácu s renomovanými svetovými firmami ako je RSBP, spol. s r.o. (Česká republika), Siemens, ABB a podobne, produkujúcimi výrobky špičkových kvalít a parametrov.