Súčasťou ponukového balíka firmy je aj samotná poradenská činnosť v oblastiach energetiky, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, vývoja strojnotechnologických zariadení a podobne. Sme schopní navrhovať optimalizáciu výroby pomocou 3D grafiky vsúvaním strojných zariadení, mechanizmov, jednoúčelových strojov do existujúceho stavu výroby, prípadne aj navrhovať kompenzáciu, výmenu alebo aj náhradu stroja v rámci obnovy strojného zariadenia.