Prebiehajúci vedecko-technický rozvoj výrazne ovplyvňuje vývoj výrobných prostriedkov. Výrobné prostriedky majú ústrednú úlohu v štruktúre každého výrobného procesu. Mechanický charakter výrobných prostriedkov sa dopĺňa riadiacimi a elektronickými zariadeniami. Perspektívne sa využívajú stavebnicové jednoúčelové stroje – využívajú sa najmä – malé štandardné mechanické, hydraulické a pneumatické jednotky, ktoré sú samostatnými strojmi a zabezpečujú technologické spracovanie.

        Okrem vyššie popísaných dopravných systémov a zariadení sme schopní vyvíjať a vyrábať strojné technologické zariadenia pre potreby zefektívnenia výroby v akomkoľvek druhu priemyselného odvetvia. Jedná sa predovšetkým o výrobu, dodávku a montáž nosných oceľových konštrukcií a interiérových konštrukcií,  dopravnej, manipulačnej a skladovej techniky. Vo svojich konštrukčných kanceláriách a dielenských priestoroch sa zaoberáme vývojom, výrobou, dodávkou a montážou špecifických strojných zariadení (automatické linky, montážne, kontrolné automaty a mechanizované montážne pracoviská.